Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Młp.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Małopolskim działa od września 2005 roku, a od września 2011 roku jest szkołą państwową. Organem prowadzącym szkołę Niepubliczną działającą w latach 2005 - 2011  było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski. Od września 2011 roku  organem prowadzącym jest Urząd miasta Głogów Małopolski, a nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury.

Kształcenie odbywa się w cyklu 6 - letnim (dla dzieci w wieku 6 - 10 lat) oraz w cyklu 4 - letnim (dla młodzieży w wieku 10 - 16 lat).
Szkoła nasza jest szkołą umuzykalniającą, mającą za zadanie rozwój zdolności i zainteresowań muzycznych uczniów oraz ich świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym. Zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym, od poniedziałku do piątku.

Absolwenci naszej szkoły po zdaniu egzaminów końcowych mogą kontynuować naukę w szkole II stopnia.

Zajęcia prowadzimy w klasie fortepianu, skrzypiec, gitary, fletu, klarnetu, altówki, wiolonczeli, saksofonu, perkusji, trąbki, akordeonu oraz zajęcia ogólnomuzyczne wynikające z programu nauczania. Kształcenie jest nieodpłatne.

Organizujemy cyklicznie koncerty propagujące muzykę klasyczną oraz rozrywkową w wykonaniu uczniów naszej szkoły, gości z innych szkół muzycznych oraz profesjonalnych muzyków.