Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Młp.
Odsłony: 5594
Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły dziękuje za dobrowolne wpłacanie składek na konto Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Głogowie Małopolskim.
 

Wysokość składki na pierwsze dziecko wynosi 100 zł (oraz 50 zł na kolejno drugie i trzecie dziecko).

Wpłat można dokonywać:
  • bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców:
         Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim
         ul. Rynek 14, 36-060 Głogów Małopolski
         nr rachunku: 41 9159 0000 3001 0009 4719 0001
         tytułem: ,,imię i nazwisko ucznia, darowizna na Radę Rodziców
  • w sekretariacie Szkoły Muzycznej w godz. 8:00-16:00