Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Młp.
Odsłony: 3182

mgr URSZULA DUDEK – nauczyciel gry na skrzypcach

mgr KATARZYNA PAULO – nauczyciel gry na skrzypcach

mgr WALDEMAR GRABAREK – nauczyciel gry na altówce

mgr KATARZYNA BOCHENEK-MEISNER - nauczyciel gry na wiolonczeli

mgr MAREK KONIECZNY – nauczyciel gry na gitarze

lic. ADAM SZWARC - nauczyciel gry na gitarze