Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Młp.

mgr AGNIESZKA GRZESIK - nauczyciel gry na flecie poprzecznym

mgr URSZULA BUDA 

mgr ALEKSANDRA FORTUNA-MITURSKA 

mgr ANNA JURECZKO 

mgr SYLWIA ŁUKASZ-KRUCZEK

mgr HONORATA RUSIN 

mgr AGNIESZKA ZABORNIAK 

mgr MONIKA LESIAK - nauczyciel gry na flecie poprzecznym

mgr MACIEJ ZESZUT – nauczyciel gry na klarnecie

mgr DANIEL ROGOWSKI - nauczyciel gry na saksofonie

mgr KACPER BEM - nauczyciel gry na trąbce

mgr KAROL ROSÓŁ - nauczyciel gry na puzonie

mgr NORBERT BUDA – nauczyciel gry na perkusji

mgr MICHAŁ PĘKOSZ – nauczyciel gry na perkusji

dr JERZY KOŁODZIEJ  – nauczyciel gry na akordeonie

mgr URSZULA DUDEK – nauczyciel gry na skrzypcach

mgr KATARZYNA PAULO – nauczyciel gry na skrzypcach

mgr WALDEMAR GRABAREK – nauczyciel gry na altówce

mgr KATARZYNA BOCHENEK-MEISNER - nauczyciel gry na wiolonczeli

mgr MAREK KONIECZNY – nauczyciel gry na gitarze

lic. ADAM SZWARC - nauczyciel gry na gitarze

mgr JADWIGA WILCZYŃSKA – nauczyciel wiedzy o muzyce i podstaw rytmiki

mgr ANDRZEJ WZIĄTKA – nauczyciel wiedzy o muzyce 

mgr JAKUB PIĘTA - nauczyciel wiedzy o muzyce oraz dyrygent chóru szkolnego